AJAR press
Những tổ khúc rời || The nomadic segments

Những tổ khúc rời || The nomadic segments


sách thơ của | book of poetry by Nguyễn Thanh Hiện
Mắt Cá 8 | Fish Eyes 8
Thiết kế bìa & sách | Cover & book design: Trần Thu Ngân
ISBN: 978-1-7320466-2-7
120 pages

thay lời tựa

tôi đi. cứ thấy mình lạc vào cõi thời gian ngoài nghĩ ngợi. hoa mặt trời lả tả rơi. phù thế. tôi đem chữ nghĩa xếp thành hình thù của dịch chuyển. những cuộc ly tan. những cách thế kết hợp. cứ đọng lại những giọt nước mắt của cỏ cây. vào một ngày của thế kỷ có người đến ngồi giữa thế gian để nói về những cách thức suy tàn của các loài hoa. tôi đi. cứ chấp chới những cơn mơ về sự hồi phục. cái một. sự điềm đạm của những vật thể nhỏ nhoi nhất. cuộc rong chơi của những hiện diện và vắng mặt. phong lưu của nắng của gió và của những hiện hữu chỉ nhìn thấy được bằng niềm cảm hứng. và có thể chữ sẽ bị rối tung giữa buổi loạn lạc của nghĩa. những cuộc khai phá phải tạm ngừng cho đến khi các thứ ý nghĩa được khôi phục. lũ chim dường không còn muốn hót. bởi hết thảy những bài hát của chúng đều trở nên vô nghĩa trước một thế giới các thứ ý nghĩa chưa được xác lập. vào những lúc như thế tôi thường hay nhìn thấy thứ vật thể có tên nghịch lý từ miền cổ tích chảy suốt qua những tháng năm buồn bã.

in place of a preface

i go. keep feeling myself lost in the time beyond thought. the sun shedding its petals. ephemeral world. i carry words and meanings formed by transforming. the dispersals. the fusions. lingering tears of grass and trees. one day in the century there is someone who  sits among the world ephemera to talk about how are the ways flowers decay. i go. keep some flickering dreams of recuperation. the oneness. the mild manners of the smallest creatures. roaming presences and absences. rich flow of sun of wind of existence only visible by inspiration. and perhaps words get intricately tangled in a chaos of meaning. the bulldozers must pause until senses can recover. seems the birds don’t want to sing anymore. because every last one of their songs becomes meaningless in a world where senses cannot be recognized. in times like these I often see an object by the name of a paradox from dreamy lands running through the sad months and years.


Về tác giả

Nguyễn Thanh Hiện sinh năm 1940 tại làng Nam Tượng, An Nhơn, Bình Định. Cử nhân giáo khoa triết học phương Tây- Đai học văn khoa Sài Gòn.
Dạy học, viết văn. Có tác phẩm đăng trên các báo chí và các trang mạng văn chương trong và ngoài nước.

About the author

Nguyễn Thanh Hiện was born in 1940 in Nam Tượng village of An Nhơn district of Bình Định province. With a degree in Western Philosophy from the University of Saigon, he has lived as an educator and author and has published works in literary journals within Vietnam and abroad.  

5 USD