AJAR press
language without color || ngôn ngữ không màu

language without color || ngôn ngữ không màu


A poetry chapbook by Kaitlin Rees
Translation by Nhã Thuyên

In her poems, Kaitlin Rees often performs relationships with enough distance to observe and watch herself, observe and watch the world, while also watching poetry. Kaitlin questions the (im)mobility of language, putting herself in various encounters within different lands of languages, while moving vaguely between inner and outer spaces, here and there, motherland and foreign country, the world and the self, the abstract and the concrete, the attached and the detached, the depth and the surface, and so on. And still seeming to wonder at the (un)necessity of reaching depth: where can we find it? Or hasn't the surface depth itself?

_________________________________________________________________________________

Sách thơ của Kaitlin Rees
Nhã Thuyên dịch 

Trong thơ, Kaitlin Rees thường trình diễn một mối quan hệ dường như có khoảng cách đủ xa với thơ ca để quan sát và nhìn ngắm mình, nhìn ngắm thế giới và nhìn ngắm chính thơ ca. Kaitlin suy tư về sự (bất) động của ngôn ngữ, đặt mình trong những va chạm với các vùng đất ngôn ngữ khác nhau khi di chuyển mơ hồ giữa không gian bên trong và bên ngoài, đây và đó, quê mẹ và quê người, thế giới và cái tôi, trừu tượng và cụ thể, gắn kết và tách biệt, bề mặt và bề sâu, v.v. Và rồi cô vẫn băn khoăn về sự (không) cần thiết của việc chạm đến độ sâu: Nơi nào ta có thể chạm đáy? Chẳng phải bề mặt cũng chính là chiều sâu đó chăng?
5 USD
This product is out of stock