AJAR press
Lịch mùa || Seasonal calendar

Lịch mùa || Seasonal calendar


sách thơ của Pháp Hoan
a book of poetry in (mostly) Vietnamese by Pháp Hoan

Tập thơ Lịch mùa của Pháp Hoan là câu chuyện về những mùa thay đổi trong thiên nhiên, trong tâm cảm và trong cuộc sống. Viết bằng những ngôn từ trong sáng và tự nhiên, thơ Pháp Hoan trôi chảy trong một thứ nhạc tính rất thuần khiết của sự chân thành, nhưng luôn toả ra những ý tưởng thâm trầm và tinh tế. Lịch mùa là một tập thơ chứa đầy những vẻ đẹp và mộng tưởng, nhưng cũng đầy sức mạnh và sự thật, đầy ánh sáng và sự cứu chữa.
- Hoàng Ngọc-Tuấn

Bình luận của Phạm Minh Đăng  ||  A short review by Phạm Minh Đăng

Cover art || Tranh bìa: Hoàng Ngọc Biên
Cover & Book design || Thiết kế bìa & sách: Trần Thu Ngân
Fish Eyes || Mắt Cá 2016, AJARpress


Pháp Hoan sinh năm 1992, Bình Thuận. Từng sống và làm việc tại viện Phật học ứng dụng châu Âu (Đức Quốc). Có tác phẩm xuất hiện trên Tiền Vệ. Lịch mùa là tập thơ đầu tay của Pháp Hoan.


Pháp Hoan was born in 1992 in Bình Thuận. He has lived and worked in the European Institute of Applied Buddhism (Germany). His works appear in Tiền Vệ magazine. Seasonal calendar is his debut collection of poetry.


5 USD