AJAR press
Hãy nở hoặc lụi tàn || Either bloom or wither

Hãy nở hoặc lụi tàn || Either bloom or wither


 
a book of poetry by Vũ Anh Vũ
in Vietnamese language
 
Vũ Anh Vũ, born January 30, 1982 at the sea area of Hu Lc, Thanh Hóa and currently lives in Hanoi. He is the author of the epic poetry book Dark posthumous works (Hi nhà văn, 2011). His poetry has mainly appeared in the online literary magazines Tin Vand Da Màu.
_________________________________________________________________________________
 
sách thơ ca Vũ Anh Vũ
 
Vũ Anh Vũ, sinh ngày 30/01/1982 ti quê bin Hu Lc – Thanh Hóa. Hin thường trú ti Hà Ni. Đã xut bn trường ca Nhng di co ti (NXB Hi nhà văn, 2011. Tác phm thơ ch yếu đăng ti trên hai trang mng văn chương Tin V Da Màu.
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 hãy n hoc li tàn – Vũ Anh Vũ
 
First published by | Xut bn ln th nht bi AJAR press
Editors | Biên tp: Nhã Thuyên & Kaitlin Rees
Cover design | Thiết kế bìa : Nguyn Man Nhiên
Book design | Thiết kế sách: Trn Thu Ngân
© 2015 AJAR press & Vũ Anh Vũ
Cover image & Illustrations © Nguyn Man Nhiên
 
softcover: 100 pages
Publisher: AJAR press (November, 2015) (www.ajarpress.com)
Language: Vietnamese
ISBN 978-1516937301
Product Dimensions: 5x 0.25 x 8 inches
 
___________________________________________
 
"Chng đến mc kỳ vng nhưng tôi tin vào nhng không gian thơ đang tr nên ci m, đa dng và t do cho người làm thơ tiếng Vit hin nay. Không mt bài thơ, mt câu thơ nào phi chu nm im tr phi tác gi ca nó mun gi kín. Đăng ti thơ là hành vi d hơn c ly đ trong túi tr phi tác gi không mun mình tr nên rng điu gì, k c s lãng phí thi gian. Nhưng bt chp điu đó, điu tưởng như là s tht rng ngay tc thì bài thơ ca h được chia s, được phn hi, tôi vn nghĩ nhng người làm thơ Vit đang cô đơn, đơn đc hơn bao gi hết. Ngoi tr dăm ba nhà phê bình vn đi bên cnh thơ, thnh thong gi được ai đó là nhà thơ thì đa phn đu mun thơ đng nhiu như thế na và người làm thơ đng đông đến thế. Thơ có khp mi chn và người thơ, phi ví hơi khôi hài rng, cũng nhang nhác các tm poster vn treo lơ lng va tm mt khp nơi. y vy mà t trong ri rc ý nghĩ, trong các đim huyt nhy cm nht ca tâm hn, dưới v bc bt cn hp tác, người làm thơ vn tìm cách đi thoi, vn khôn nguôi ch đi mt ai đó nhc vài câu cú ca mình đ ngâm ngi, hoc ch đ kìm vài giây rít điếu thuc. Nhưng điu phi thường y rt hiếm khi xy ra. Người làm thơ t sinh và t, khut lp và trôi ni như thế, ít ra đã mươi năm nay, trong mt văn cnh không h bo him điu gì, t danh tính đến thi tính. Vũ Anh Vũ xut hin trong trng hung này và anh t ra mun chp nhn nó, không phi vì nó thc s ti t khiến ai có nghĩ thay đi nó đu rt đáng thương, mà bi nó cn cho anh, đ anh lng lng trm tư v nhng gì được coi là bóng ti, là mt mát, li tàn… , và nhng gì, sau khi đã lĩnh đ các c chế thn kinh, được coi là nh nhõm, ánh sáng và tng ca. hãy n hoc li tàn, hai vế trong mt mnh lnh, là Vũ ca âm thanh và màu sc, ca s phân vai nhc nhn kia."
 
(Trích li bt Gia ti và tiếng, Mai Anh Tun)

5 USD
This product is out of stock