AJAR press

About

AJAR press is dedicated to the discovery of poetry and art in both ordinary and hidden places, providing a space for these works to be exhibited, loved, and challenged. As a bilingual journal and independent press based in Hanoi, Vietnam, AJAR inhabits language as it moves between worlds and words in its online journal and physical beings. 
Through our shop, readers can purchase books and other objects of poetry and beauty.
______________________________________________________________

AJAR dành cho sự khám phá những nơi chốn vắng lặng và thường nhật của thơ ca và nghệ thuật, mở ra một không gian để thưởng lãm, yêu thương và thử thách. Là một tạp chí văn chương và nghệ thuật song ngữ đầu tiên tại Hà Nội và một đơn vị xuất bản độc lập, AJAR cư trú trong ngôn ngữ khi dịch chuyển giữa các thế giới và ngôn từ. Trong không gian liên mạng và các hữu thể vật lý, AJAR mở ngỏ cho những câu hỏi, sự tưởng tượng và những (bất) khả tính thi ca được chia sẻ trong và ngoài các biên giới, chia sẻ những tiếng nói của văn chương và nghệ thuật Việt Nam trong một ngôn ngữ khác và chào đón những tiếng nói từ mọi nơi trong tiếng Việt.

-----
website: www.ajarpress.com

to support:

donate through PayPal to shop@ajarpress.com
buy books at the following locations in

      - Hanoi: Tranquil Cafe (5 Nguyễn Quang Bích), The Book Coffee (281 ngõ Văn Chương), Manzi (14 Phan Huy Ich), Bookworm (44 Chau Long), Hanoi Social Club (6 Hoi Vu)
      - Saigon: Book Nest, 53-c9  đường 11 (Miếu Nổi), P.2. Q. Phú Nhuận, HCMC
      - Bangkok: Books & Belongings (Soi 3, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260, Thailand)
      - New York City: Berl's Poetry Shop (126a Front St. Brooklyn), Book Culture (536 W. 112th St. New York)

      - online shop
 

get involved translating between Vietnamese and English by emailing submit@ajarpress.com with an inquiry